Juniper ex2300 switchlerde cli’da portların link durumlarını anlık olarak görme.

Juniper-Logo

Juniper switchlerde gigabit ethernet portlarının link status bilgisini ayrıca loglara bakmaya gerek duymadan anlık olarak cli üzerindeyken görebiliriz. Bunun için öncelikle , [edit system syslog] file interface-logs { any any; match “mib2d”; } konfigürasyonu yapılır. Burada switchde bulunan log dosyasından

Graylog / sidecar ile dosya içeriklerinin graylog’a taşınması

graylog

Graylog / sidecar Proftpd logları Proftpd ile ilgili şiddetli yük altında problem çözümü gibi bir konumuz vardı ve problem itibarı ile proftpd loglarının görülebilir hale getirilmesi gerekiyordu. Bu işe başlamadan önce Graylog’un aynı ELK/kibana lar gibi log dosyalarının merkezi haline

how to remove filebeat after installing with yum and recevie sqlite error

elastic_logo

Receiving this message when yum remove filebeat ? sqlite3.IntegrityError: trans_with_pkgs.tid may not be NULL type LANG=EN yum remove filebeat

Ubuntu 18.04 resolv.conf nameserver değişikliği nasıl yapılır

s-l300

sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail nameserver 8.8.8.8 save & Quit sonuna enter koymayı unutmayın

Syslog çıktılarından Graylog içerisinde kullanılabilecek numerik veriler çıkrama

graylog

Graylog içerisinde topladığımız syslog mesajlarından bazılarını özellikle json şekliden alıyorsak bazı Key:Value değerlerinde sadece Value kısmını kullanmak isteyebiliriz. Benim senaryomda problem tespiti için 5 saniye üzerinde tamamlanan nginx işlemlerinin görüntülenmesine ihtiyaç vardı. aşağıdaki detayda da görebileceğiniz üzere request_time değeri aslında

Junos Ex serisi switch ürünlerinde DHCP Relay konfigürasyonu nasıl yapılır

14086618_300x300

Dhcp relay ayarlarını yapabilmek için switch üzerinde XXX adet öndeğer çalıştırılmış olmalıdır. IP dağıtılacak vlan in l3 interface i olmalıdır. IP dağıtacak dhcp sunucuya, ip dağıtılacak vlan içerisinden erişilebilecek kadar rota tanımı olmalıdır. ilgili vlan için en az aşağıdaki kadar

Wireshark dumpcap ile uzun sürekli paket kayıtları

WIRESHARK-300x300

Random problemler yaşandığından bazen yerinde bulunmadığımız noktalarda paket kaydı yapmamız gerekebiliyor. Malum wireshark açık bırakın işe yaramadığında mirror üzerinden aşağıdaki detaylar ile paket kaydı yapabiliriz. Wireshark kuruyoruz, sudo apt install wireshark-common mevcut kullanıcımızı wireshark grubuna ekliyoruz sudo usermod -a -G