Juniper ex2200 switchlerle ESX 5.5 NIC teaming problem çıkarıyor neden ?

3 adet Juniper EX2200 switchten  oluşan juniper virtual chassiss altyapısına 2 adet 1 gigabit ethernet kartı ile bağlı ESX 5.5 host ile migration aşamasında ( 2 adet host arasında ve aynı switch üzerinde) tüm portlarda flood görüntüledik.

Flooding durumunu görüntüleyip tespit etmek için ;

Switch üzerinde mirror portu olmayan bir porta bağlanıyoruz. Wireshark açıp aşağıdaki filter cümlesini yazıyoruz.

!(eth.addr == xx:yy:xx:yy:xx:yy)

Destination Adresi kendi bilgisayarınız olmayan paketleri görüntüleyebiliyorsanız flood durumu başlamış demektir.

Flood durumunun tespiti üzerine ESX linklerinden Standby konumunda olan linkleri switchten fiziksel olarak söktük. Durum düzeldi daha sonra esx paramtresi ile birlikte yaptığımız aramalarda aşağıdaki linki bulduk

 http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB16923
– Yapılan araştırma sonucunda ESX’teki IP HASH algoritmasının desteklenmdiği tespit edildi.
vcenter

– Durum Team edilen linklerden birer tanesi sökülerek çözüldü.