Junos Ex serisi switch ürünlerinde DHCP Relay konfigürasyonu nasıl yapılır

Dhcp relay ayarlarını yapabilmek için switch üzerinde XXX adet öndeğer çalıştırılmış olmalıdır.

  1. IP dağıtılacak vlan in l3 interface i olmalıdır.
  2. IP dağıtacak dhcp sunucuya, ip dağıtılacak vlan içerisinden erişilebilecek kadar rota tanımı olmalıdır.
  3. ilgili vlan için en az aşağıdaki kadar detay tanım yapılmış olmalıdır.

Not : aşağıdaki detay konfig sadece dhcp relay tanımını yapar l3 interface ve rota tanımları yoktur.

set forwarding-options dhcp-relay server-group LOCAL_DHCP 10.27.80.11
set forwarding-options dhcp-relay active-server-group LOCAL_DHCP
set forwarding-options dhcp-relay group RELAY_VLANS interface irb.62
set forwarding-options dhcp-relay group RELAY_VLANS interface irb.63
set forwarding-options dhcp-relay overrides