Curl ile TimeToFirstByte ölçümü nasıl yapılır ?

Curl ile TTFB  Time to first byte “web app nin süratinin ölçümü işi için,   curl –verbose  –header ‘Host: uygulama.site.com’ ‘https://10.101.202.54/cart’  –insecure -w “@curl-format.txt” -o null time_namelookup:  %{time_namelookup}\n time_connect:  %{time_connect}\n time_appconnect:  %{time_appconnect}\n time_pretransfer:  %{time_pretransfer}\n time_redirect:  %{time_redirect}\n time_starttransfer:  %{time_starttransfer}\n ———-\n time_total: 

Nexus VPC – ESXI 5.5 sarmalı

ESXI üzerinde LACP anonsları desteklenmediğinden, ESX servera doğru basit channel group konfigi yapın.