Microsoft DHCP Sunucusunda Bulk Edit / Bulk Ayar Değişikliği

Netsh komutunu kullanarak, DHCP sunucu üzerinde yedekleme ve geri alma işlemlerinin açıklamasıdır;

dhcp

Müşterilerimizden birisinde, Microsoft Windows Server 2008 r2, DHCP Sunucusu üzerindeki scpoe içerisinde  ip adresi tükendiği için Subnet değişikliği yapamam gerekti, DHCP sunucu MMC eklentisini çalıştırdığımda çok fazla rezervasyon bulunduğu gördüm.

Amaç Scope içerisindeki kullanılabilir ip adres sayısını arttırmaktı, ancak mümkün olamayacak teknik sebeplerden ötürü Superscope uygulaması yapamadım. Subnet adresi kısmının değiştirilemediğini de burada anladım.

Mevcut scope konfigürasyonunu NETSH komutu ile görebiliyoruz, aynı şekilde bu komutu konfigürasyon yapmak içinde kullanıyoruz.

DHCP için aşağıdaki şekilde yedekleme yapıyoruz.

netsh dhcp server \\?server.fqdni.local? scope ?dhcp_server_ip_scope_ipadresi? dump>c:\dhcp.txt

Yedek aldıktan sonra c:\ içindeki dosyayımızı kendimize göre editleyip kayıt ediyoruz. ve aşağıdaki komut ile de geri getiriyioruz.

netsh exec c:\dhcp.txt

Dikkat etmemiz gereken noktalardan biri, eğer scope?un dahil olabileceği sınırlara gelmiş isek, editlediğimiz dosyada yeni scope adresimizi ip adresleme standartlarına göre değiştirmeliyiz. Örnek

Scope adresimiz 192.168.1.0 ise ve biz 500 ip adreslik bir network oluşturacaksak bundan sonra scope adresimiz 192.168.0.0 ve subnetimiz de 255.255.254.0 olmalı

Öte yandan mesela Wifi tarafını başka bir network?e alabiliyorsak, yani ağı iki segmente ip anlamında bölebiliyorsak bu daha doğru bir manevra olur.

Bir tarafta 1 gbit linkler ile dolu bir network diğer tarafta bazen 802.11a standardında 2mbit çalışan bir ağ ile aynı segmentte bulunmak harmoni problemlerine sebep olabilir.

Multicast üzerinden yada broadcast yöntemleri ile çalışan uygulamalar var ise bu küçük linkleri satüre edebilir ve hiç anlamlandıramadığınız problemler yaşayabilirsiniz.

Bir keresinde problemli  bir ethernet sürücüsü yüzünden VRRP flapping durumu yaşamaya başlamıştık, o kadar hızlı flap ediyordu ki tüm devrelerde 5 ? 10 mbit seviyelerinde satürasyon izledik ? Allah Tobias Öetiker den razı olsun ? MRTG burada problemin çözümüne çok yardımcı olmuştu. Özellikle wifi linklerde ip alamamaya varan transmisyon sorunları yaşadık ve çözmek de 2 gün aldı.

Başınıza gelmez umarım.

Mesut BAYRAK