Munin 2.0 ve Ubuntu 14.04.3 te Dynazoom eklentisi neden çalışmıyor.

mHum3Sorun : Dynazoom grafik ekranı basmıyor.

Problem : Dynazoom çalışırken web sunucusu ile aynı user ve grup konfigürasyonunda klasör haklarına ihtiyaç duyar.

Çözüm :

/var/lib/munin/cgi-temp klasörünün Apache web sunucusu ile aynı user:group konfigürasyonuna sahip olduğuna emin olunuz.
 #cd var/lib/munin
 #ls -la ./cgi-tmp/
 #drwxr-xr-x 6 www-data www-data 4096 Jan 4 12:09

Not1 : Munin cgi çalıştırabilmesi için cgi scripti ile ilgili alias yazılması gerekir. örnek aşağıdaki gibidir.

 

# Enables fastcgi for munin-cgi-graph if present
  ScriptAlias /munin-cgi/munin-cgi-graph /usr/lib/munin/cgi/munin-cgi-graph
 <Location /munin-cgi/munin-cgi-graph>
 Order allow,deny
 Require all granted
 #Allow from localhost 127.0.0.0/8 ::1
 Allow from all
 # AuthUserFile /etc/munin/htpasswd
 # AuthName "Munin"
 # AuthType Basic
 # require valid-user
<IfModule mod_fcgid.c>
 SetHandler fcgid-script
 </IfModule>
<IfModule !mod_fcgid.c>
 SetHandler cgi-script
 </IfModule>
 </Location>
 Not2 : Gerekli modüllerin de kurulu olduğuna emin olalım
sudo aptitude install libcgi-fast-perl