Nexus VPC – ESXI 5.5 sarmalı

ESXI üzerinde LACP anonsları desteklenmediğinden, ESX servera doğru basit channel group konfigi yapın.